Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 18.02.2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

ŚWIADCZENIE WYCHOWACZE 500+

Utworzono dnia 27.01.2021

Najważniejsze informacje o programie

 

„Rodzina 500+”

 

 

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie

 

na każde dziecko w wieku  do ukończenia 18 roku życia,

 

bez względu na dochód rodziny.

 

 

 

czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIE WYCHOWACZE 500+

informacje dot. programu szczepień

Utworzono dnia 15.01.2021

Najważniejsze informacje dot. programu szczepień oraz materiały promocyjne

 dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Można na niej znaleźć m.in. wykaz ponad 6 tys. punktów szczepień, spoty promocyjne,

wykazy punktów szczepień i inne przydatne materiały informacyjne.

Planowane jest także uruchomienie podstrony, na której będą prezentowane

pełne informacje dot. liczby zaszczepionych osób, dane dot. dostaw z podziałem

na województwa i powiaty, z czasem również i na gminy.

czytaj dalej na temat: informacje dot. programu szczepień

Gmina organizuje dowóz na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Utworzono dnia 15.01.2021

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi Sars – CoV-2 istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Każda gmina w ramach realizacji zadania własnego zapewni dowóz osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Dobra zorganizuje transport pacjentów do wskazanych punktów szczepień.

Z tego dowozu będą mogły skorzystać:

  1. osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia

  2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N  lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

Urząd Miejski w Dobrej w porozumieniu z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej organizuje  dowóz do punktu szczepień .

Urząd Miejski oraz OPS nie wyznaczają ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby.


Z ramienia gminy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej , ul. Wiatraki 13 , 62-730 Dobra

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.30 do 15.30 dostępny jest

Koordynator  pod numerami telefonu:

632799962 , 519693468 

Telefon ten dedykowany jest osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy  nie mogą samodzielnie dotrzeć  do punktu szczepień. Podając ten telefon chcemy  osobom z ograniczona mobilnością  pomóc zorganizować transport na szczepienie, w sytuacji  gdy nie mają możliwości  pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

Poniżej podajemy POZ-ty, które prowadzić będą szczepienia:

Punkty szczepień na terenie Gminy Dobra:

1 NZOZ Cyrulik Sp.c. - Maria Walczak

 

czytaj dalej na temat: Gmina organizuje dowóz na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Seniorzy szczepią się przeciw COVID-19

Utworzono dnia 15.01.2021

Seniorzy szczepią się przeciw COVID-19

WAŻNE INFORMACJE

czytaj dalej na temat: Seniorzy szczepią się przeciw COVID-19

TWRAŁOSĆ PROJEKTU "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"

Utworzono dnia 14.01.2021
W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019  projekt pn: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem głównym była poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego, Gmina Dobra Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w ramach zachowania trwałości ww. projektu deklaruje gotowość świadczenie ww. usług przez okres 24 miesięcy tj. od kwietnia 2019r. do marca 2021r.


 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie jednostki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej , ul. Wiatraki 13 , 62-730 Dobra lub pod nr telefonu 632799961

 

czytaj dalej na temat: TWRAŁOSĆ PROJEKTU "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Utworzono dnia 18.12.2020

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

edycja 2021

czytaj dalej na temat: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Zmiany w kryterium uprawniającym do pomocy żywnościowej

Utworzono dnia 02.12.2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

 

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

 

UWAGA !

Można jeszcze składać wnioski o pomoc żywnościową w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej

od poniedziałku do piątku w godzinach o 7.30. do 15.30

czytaj dalej na temat: Zmiany w kryterium uprawniającym do pomocy żywnościowej

Kampania antyprzemocowa #MakeLoveNotPrzemoc

Utworzono dnia 27.11.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ włączamy się do akcji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Lokalnie realizujemy ją z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej. Naszym rozpoznawalnym hasłem jest hasztag: #MakeLoveNotPrzemoc.

Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Zachęcamy do lektury całego tekstu na temat Kampanii na https://www.umww.pl/wielkopolska-przeciw-przemocy-wobec…
Po więcej informacji zapraszamy na stronę przemoc.edu.pl

Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia (http://kampania16dni.pl/).

 

czytaj dalej na temat: Kampania antyprzemocowa #MakeLoveNotPrzemoc

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzono dnia 20.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (mi. in. wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, aparaty słuchowe, protezy kończyn dolnych) oraz sprzętu rehabilitacyjnego ( mi.in. rowerki stacjonarne, bieżnie) dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania.

Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

tel. 63 / 289-24-06 wew. 35

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny