Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Dobry Start 300+

Utworzono dnia 09.07.2021

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Dobrej wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy informuje, że we współpracy z

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

w Turku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej zostanie utworzony  punkt konsultacyjny w zakresie:

- założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,

- pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.

Porady udzielane będą przez pracownika ZUS 15.07.2021 r. od 8.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac

Wojska Polskiego 10

czytaj dalej na temat: Dobry Start 300+

zmiany w świadczeniu dobry start - 300 zł dla ucznia

Utworzono dnia 02.07.2021

Od 1 lipca 2021r., zmieniają się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą

elektroniczną. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

 

czytaj dalej na temat: zmiany w świadczeniu dobry start - 300 zł dla ucznia

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

Utworzono dnia 17.06.2021

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ‘ Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej „ – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

czytaj dalej na temat: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

Wnioski w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

Utworzono dnia 07.06.2021

UWAGA !!! Trwa przyjmowanie wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

czytaj dalej na temat: Wnioski w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY

Utworzono dnia 01.06.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program kierowany jest do osób pełnoletnich, które mają trudności z kontrolą i opanowaniem własnych emocji oraz stosowali bądź stosują przemoc wobec najbliższych.

czytaj dalej na temat: PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY

PROJEKT KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI

Utworzono dnia 13.05.2021

Materiał promocyjny dotyczący projektu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.
W imieniu Lidera Projektu  - PFRON,

czytaj dalej na temat: PROJEKT KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI

INFORMACJA O POWIERZENIU GRANTU

Utworzono dnia 20.04.2021

 

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie

99 900,00 zł na wsparcie:

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach


 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA O POWIERZENIU GRANTU

Informacja o pomocy w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 16.04.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Uprzejmie informujemy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, między innymi:

– turnusy rehabilitacyjne – osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  w stopniu znacznym i umiarkowanym bez względu kiedy ostatni raz skorzystały  z dofinansowania,

– przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,

– bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne.

Więcej informacji pod nr telefonów: 63 280 11 35 / 36. Zachęcamy do składania wniosków.

Program „Door -to-door”

Utworzono dnia 25.03.2021

 

Gmina Dobra rozpoczyna realizację usług indywidualnego transportu „Door to door” czyli „Od drzwi do drzwi”. Jest to program realizowany na podstawia umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu obejmującego wdrożenia usług transportowych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

czytaj dalej na temat: Program „Door -to-door”

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

Utworzono dnia 25.03.2021

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest kontynuacją Programu z 2020 r. i odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj dalej na temat: Program Wspieraj Seniora na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny