Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SENIOR +

 

KLUB „SENIOR +” W DOBREJ

 

Klub Senior+ w Dobrej funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Klub „Senior +” zwany dalej „Klubem” działa w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

 

CEL DZIAŁANIA KLUBU:

Celem zadania jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej. Także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

UCZESTNICTWO W KLUBIE:

Przynależność do Klubu jest dobrowolna i odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego zwanego Deklaracją uczestnictwa w Klubie „Senior +”, złożonej w siedzibie Miejsko Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

 

FUNKCJONOWANIE KLUBU:

Klub „Senior +” przeznaczony jest dla 30 osób .Jest miejscemspotkań mieszkańców gminy Dobra, został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej, a także zaspokajania potrzeb kulturalnych danego środowiska osób starszych .

Klub „Senior +” mieści się w budynku Centrum Kultury w Dobrej na ul.Dekerta 34, 62-730 Dobra.

Zajęcia ujęte są w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywieszany jest w siedzibie Klubu oraz zamieszczany na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Klub „Senior +” czyny jest 5 razy w tygodniu w godzinach od 9:0-14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przewidywane jest również organizowanie zajęć w godzinach popołudniowych.

Podstawowy zakres zajęć w Klubie obejmuje:

  • zajęcia artystyczne

  • zajęcia muzyczne

  • zajęcia kulinarne

  • zajęcia psychologiczne i relaksacyjne

  • gry stolikowe

  • biblioterapię

  • poranki filmowe

 

PODMIOT PROWADZĄCY:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

ul. Wiatraki 13

62-730 Dobra

 

 

KONTAKT :

 

Klub „Senior +” w Dobrej

Ul. Dekerta 34
62-730 Dobra

( budynek Centrum Kultury w Dobrej)

 

Koordynator :

Justyna Szprync-Szymańska Tel.:500 362902

 

 

AKTUALNOŚCI:

JUŻ JESTEŚMY…DZIAŁAMY….I…TWORZYMY WSPÓLNĄ HISTORIĘ

Utworzono dnia 26.02.2020

JUŻ JESTEŚMY…DZIAŁAMY….I…TWORZYMY WSPÓLNĄ HISTORIĘ

 

Od stycznia w Centrum Kultury w Dobrej funkcjonuje klub Senior+. Odbyło się uroczyste spotkanie wraz z odczytaniem obowiązującego Regulaminu i pozostałych dokumentów Placówki.

Placówka powstała w ramach dofinansowania z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu senior +na lata 2015-2020 i należy do zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz. Zapewnienie wsparcia w szczególności seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, a także opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Z pośród przybyłych wybrano 30-stu uczestników, jak również utworzono listę rezerwową.

Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu po 5 godzin i trwają od 9:00-14:00.

Trzeba przyznać, że Seniorzy z Dobrej są nie tylko aktywni ale też ciekawi świata i otwarci na nowości. Mimo iż działamy dopiero od stycznia, to cieszymy się już wielkim rozgłosem.

Działalność Klubu Seniora jest bardzo szeroka. Oprócz tego, że spotykamy się w naszym Klubie, rozmawiamy, ćwiczymy, wykonujemy artystyczne prace, gotujemy, to także integrujemy się poprzez wspólne imprezy i uczestniczymy w zajęciach z psychologiem czy zaproszonymi gośćmi.

Nasza działalność jest krótka ale pełna pomysłów i zdarzeń.

W styczniu po otwarciu spotkaliśmy się już z Policjantami, którzy przekazali nam bardzo bogatą wiedzę na temat dzisiejszych zagrożeń, przestrzegli przed metodami wyłudzenia pieniędzmi, ale przede wszystkim przekonali Seniorów aby nie bali się korzystania z ich pomocy w sytuacjach gdy czują się zagrożeni.

W lutym wszyscy z wielkim zapałem przygotowywaliśmy się do balu karnawałowego, który został przygotowany przez samych Seniorów. Stół został zastawiony pysznościami przygotowanymi przez samych uczestników. Towarzyszyły nam tańce, śpiewy i piękne kreacje.

Aby pobudzić nasze wyobraźnie zaprosiliśmy do Klubu na spotkanie malarza Pana Szymona Teluka. Przekazał on nam wiedzę teoretyczną na temat rysunku, ale także umożliwił wspólne ćwiczenia. Na koniec wykonał karykatury uczestników.

20 - tego lutego obchodziliśmy Tłusty czwartek. Nasze aktywne Panie piekły pączki a przy konsumpcji opowiadały o tym, jak tłusty czwartek obchodzony był kiedyś u nich w domu.

Oprócz rozwijania zainteresowań i naszych umiejętności mamy również przekazywaną wiedzę, która jest w życiu niezbędna. 24.02.2020r. odwiedziła nas Pani Karolina, która przekazała nam wiedzę teoretyczną ale także praktyczną na temat pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Cieszymy się, że wspólnie możemy tworzyć WSPÓLNĄ HISTORIĘ i, że jest nas tak dużo.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny