Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DOBRA

PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DOBRA"

 

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Dobra, posiadające Kartę Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.),

do składania wniosków o otrzymanie dokumentu uprawniającego do korzystania z gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”.

Program uprawnia do korzystania na zasadach preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności zaoferowanych przez podmioty, które potwierdziły deklarację włączenia się do współpracy w zakresie realizacji Programu na podstawie umów podpisanych z Gminą Dobra.

Kto może otrzymać dokument uprawniający do korzystania z gminnego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra.

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra", zwanego dalej „Programem”, są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny, przyznaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), zamieszkali na terenie Gminy Dobra.

 

Miejsce złożenia wniosku o wydanie Karty.

 

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej (adres: ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra).

Do złożenia wniosku niezbędne jest okazanie dowodu osobistego. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Karty następuje w terminie wskazanym przez MGOPS nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Miejsce pobrania wniosku o wydanie Karty.

 

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej pod adresem: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce: Programy, Konkursy, Strategie/Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej (adres: ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra).

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny