Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura "Niebieskiej Karty"

 

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy i służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

  • »jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • »policja
  • »placówki oświatowe- szkoły, przedszkola
  • »placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale
  • »gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla  gminy Dobra, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty może być zamknięta wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny