Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

 

Fundusz alimentacyjny

Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności

gdy prowadzona egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego pozostaje bezskuteczna /za okres ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych/.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny