Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

PUDEŁKO ŻYCIA

Utworzono dnia 18.12.2017

PROGRAM  „PUDELKO ŻYCIA W MIEŚCIE I GMINIE DOBRA”

 

Za priorytetowe działania w zakresie ochrony zdrowia uznaję się zapewnienie osobom starszym, osobom mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i inne, i w związku z tym wprowadza do realizacji program pn. „Pudełko życia „ .

1. Główny celem Programu jest zapewnienie osobom starszym, osobom mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i inne.

2. Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób

- starszych ,

- mających problemy ze zdrowiem,

- niepełnosprawnych,

- samotnych.

3. W Pudełku życia znajdować się będą:

a) Karta informacyjna, zawierająca m.in.:

- dane osobowe,

- dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza,

- numery telefonów i adresy do najbliższych, członków rodziny, opiekuna,

- informacje organizacyjne, np. co zrobić z kluczami do mieszkania.

b) wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia,

c) dokument potwierdzający grupę krwi,

d) inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.

4. Oznakowane pudełko wraz z kartą informacyjną i naklejki na miejsca lokalizacji (lodówkę lub szafkę oraz na drzwi) wydawane są dla jednej osoby, w przypadku gdy zainteresowanych jest więcej osób spośród wspólnie zamieszkujących.

5. Osoby starsze i osoby samotne, niepełnosprawne i mające problemy ze zdrowiem  w celu otrzymania Pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna.

6. Zgłoszenia osoby uprawnionej może również dokonać kierownik MGOPS, pracownik socjalny lub asystent rodziny, który w ramach wykonywanych czynności służbowych podjął informację o konieczności zaopatrzenia uprawnionej osoby w Pudełko.

7. Ewidencję wydanych Pudełek Życia prowadzi  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wiatraki 13 , 62-730 Dobra w godzinach  od 7.30 do 15.30     od poniedziałku do piątku  po bezpłatny odbiór Pudełka.

czytaj dalej na temat: PUDEŁKO ŻYCIA

świadczenie 500+

Utworzono dnia 26.07.2017

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej  informuje, że wnioski w ramach programu  500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą :

od dnia 1 sierpnia 2017 r. w pokoju 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  to wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego to wypłata świadczenia  nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. z wyrównaniem za październik 2017r.

Przy składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy obowiązywać będzie dochód za 2016 rok

Warunkiem przyznania świadczenia500 + na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego, które  wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę , a  w przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód wynosi mniej 1200 zł netto na członka rodziny. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzina nie musi udokumentować wysokości swojego dochodu.

Jednocześnie  informujemy, ze od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 

pomoc żywnościowa

Utworzono dnia 24.07.2017

Pomoc Żywnościowa -efekty podprogramu w roku 2016

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Konina ,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 830 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 40,7115 ton żywności;
  • 4, 152 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 83 osoby
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkań dla 83 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

czytaj dalej na temat: pomoc żywnościowa

świadczenia wychowawcze ,fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 20.07.2017

TERMINY PRZYJMOWANIA I REALIZACJI WNIOSKÓW na okres 2017/2018

  -fundusz alimentacyjny – od 1 sierpnia 2017 r.

-świadczenia wychowawcze (500+) – od 1 sierpnia 2017 r.  

Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2017 r. realizacja świadczeń...

czytaj dalej na temat: świadczenia wychowawcze ,fundusz alimentacyjny

stypendia szklone

Utworzono dnia 03.08.2018

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Kto może ubiegać się o stypendium?

Okres składania wniosków.

czytaj dalej na temat: stypendia szklone

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Utworzono dnia 21.03.2017

Okaleczenia i śmierć- uwaga na grę Niebieski Wieloryb

Z uwagi na powszechny dostęp do Internetu i urządzeń mobilnych uważajmy oraz zwracajmy uwagę na to, co nasze dzieci robią w czasie wolnym przy użyciu komputera. W ostatnim czasie portale społecznościowe zalała fala zjawiska, które funkcjonuje pod kilkoma nazwami - „Niebieski wieloryb" lub „Blue Whale Challenge”.

 

Te hasła od kilku tygodni wywołują trwogę u rodziców dzieci i uczniów podstawówek oraz gimnazjów. Niebieski Wieloryb polega na tym, że grający otrzymuje tzw. opiekuna, który przez 50 dni wyznacza mu zadania do realizacji, m.in. wstawanie o nietypowych porach, wysyłanie do znajomych dziwnych informacji, oglądanie horrorów czy dokonywanie samookaleczeń. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie, natomiast zadaniem ostatnim ma być popełnienie samobójstwa.
 

"Niebieski Wieloryb" to gra, która powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. W Wielkiej Brytanii ta śmiertelna w skutkach „zabawa” przyczyniła się już do śmierci około 150 młodych osób, a w Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety zbiera ona też swoje żniwo w Polsce, w naszym województwie w dniu wczorajszym  odnotowano już jeden przypadek popełnienia samobójstwa przez 12-letniego chłopca. Kuratorium oświaty informuje i przestrzega, iż  można spodziewać się, że gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. 
 

Dlatego informujmy dziecko o zagrożeniach płynących z Internetu, zwracajmy uwagę na to czym interesują się nasze pociechy i kontrolujmy strony z jakich korzystają. W miarę możliwości przy pomocy wskazówek zawartych na stronie dzieckowsieci.pl możemy zablokować niewłaściwe naszym zdaniem strony internetowe.

Pamiętajmy również, aby wszystkie niepokojące nas treści, do których mają dostęp nasze dzieci zgłaszać nauczycielom oraz na Policję. Tylko nasze zainteresowanie i poświęcona uwaga mogą zapobiec niechcianej tragedii!!

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

Utworzono dnia 09.02.2017

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w  roku 2017  nie przewidziano środków  przeznaczonych  do przekazania  gminom na wykonanie  zadań  zleconych z zakresu  administracji rządowej  realizowanych...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 23.01.2017

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

W dniu 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie  pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,

tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13 można   składać  wnioski o unijną pomoc żywnościową.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1268,00zł
 • Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028,00zł

 

Dodatkowo należy spełniać jedną z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Wnioski o unijną pomoc żywnościową dostępne są  w załączniku oraz do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej .

Zasady przynawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł

Utworzono dnia 13.01.2017

Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,

czytaj dalej na temat: Zasady przynawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny