Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komunikat w związku z Covid-19 (koronawirus)

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dobrej , informuje o podjętych działaniach oraz przekazuje zalecenia w zakresie korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w ośrodku.

W związku z zaistniałą sytuacją zalecamy, aby wnioski o pomoc , swiadczenia rodzinne oraz inne sprawy załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.
- telefonicznie –numery telefonów do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie http://www.dobra.naszops.pl/pracownicy    w zakładce pracownicy
- drogą mailową – na adres  mgops@dobra24.pl

Proszę również o zainteresowanie sytuacją osób starszych, znajomych, sąsiadów w związku z zakupami i bieżącym funkcjonowaniem oraz poinformowanie MGOPS o każdej niepokojącej sytuacji.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje o ograniczenie wizyt w ośrodku. Zachęcamy, aby osobiste wizyty, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.
Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl , www.gov.pl/koronawirus  i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

AKTUALNOŚCI:

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Utworzono dnia 27.11.2020

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020 

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

z dnia 27 listopada 2020 r.     

w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

 

 

Na podstawie art.33 ust . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2020 poz.713 ) w związku art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ), zarządza się, co następuje:


 

 § 1


 

Dzień 24 grudnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej – za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2020 r.


 

 § 2


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                                  

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dobrej

- Monika Małecka-

 

 

 

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 12 /2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Kampania antyprzemocowa #MakeLoveNotPrzemoc

Utworzono dnia 27.11.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ włączamy się do akcji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Lokalnie realizujemy ją z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej. Naszym rozpoznawalnym hasłem jest hasztag: #MakeLoveNotPrzemoc.

Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Zachęcamy do lektury całego tekstu na temat Kampanii na https://www.umww.pl/wielkopolska-przeciw-przemocy-wobec…
Po więcej informacji zapraszamy na stronę przemoc.edu.pl

Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia (http://kampania16dni.pl/).

 

czytaj dalej na temat: Kampania antyprzemocowa #MakeLoveNotPrzemoc

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Utworzono dnia 20.11.2020

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragniemy złożyć serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzymy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

Z najlepszymi życzeniami

Pracownicy

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrej

 

czytaj dalej na temat: ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzono dnia 20.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (mi. in. wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, aparaty słuchowe, protezy kończyn dolnych) oraz sprzętu rehabilitacyjnego ( mi.in. rowerki stacjonarne, bieżnie) dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania.

Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

tel. 63 / 289-24-06 wew. 35

Podprogram 2019 - efekty

Utworzono dnia 16.11.2020

 

PODPROGRAM 2019 – efekty

  1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej [nazwa OPL] z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowała/łoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień2019 – wrzesień 2020.

czytaj dalej na temat: Podprogram 2019 - efekty

WSPIERAJ SENIORA

Utworzono dnia 12.11.2020

Zarządzenie nr 11/2020r.

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

z dnia 5 listopada 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia wytycznych do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

 

 

 

 


 

 

czytaj dalej na temat: WSPIERAJ SENIORA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 09.11.2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że przedłuża się termin składania wniosków  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020” do dnia 30.11.2020 r  dla osób , które jeszcze nie złożyły takiego wniosku.

Skierowania należy składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej w terminie od 1 do 30 października 2020r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informacje dla seniorów

Utworzono dnia 09.11.2020

Informacje dla seniorów

Seniorze, uważaj na siebie! W dużych skupiskach ludzi koronawirus i inne wirusy łatwiej się rozprzestrzeniają. Dlatego też – ogranicz wyjścia z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach. Skorzystaj z infolinii, dzięki której otrzymasz pomoc w zrobieniu zakupów. Jeśli nie możesz zostać w domu, korzystaj z godzin dla seniorów i idź do sklepu w godzinach 10:00-12:00. Przede wszystkim jednak – zasłaniaj nos i usta.

 

Bądź bezpieczny – zostań w domu

22 505 11 11 –  infolinia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów dla osób powyżej 70. roku życia

czytaj dalej na temat: Informacje dla seniorów

PROGRAM ,, WSPIERAJ SENIORA "

Utworzono dnia 26.10.2020

Szanowni Państwo 

 

w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 kolejny program, tym razem wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program w swej istocie zakłada organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu. Aby ten cel osiągnąć konieczna jest sprawna współpraca na linii MRiPS, Wojewodowie oraz JST, bowiem to od tej współpracy zależy efektywne dostarczenie docelowej grupie seniorów produktów pierwszej potrzeby, takich jak np. artykuły spożywcze, czy też środki ochrony osobistej. Uczestnikiem Programu może i powinna być każda gmina w kraju, której środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie przedsięwzięcia zostaną przyznane i przekazane po uprzednim podziale na województwa, według liczby osób powyżej 70 roku życia z poszczególnego regionu. Na chwilę obecną na realizację Programu zaplanowana została kwota w wysokości 100 mln zł.

 

 

/-/ Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

czytaj dalej na temat: PROGRAM ,, WSPIERAJ SENIORA "

ZDROWIE PSYCHICZNE

Utworzono dnia 15.10.2020

Szanowni Państwo.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem #PrawdziwiLudzie, przygotowaliśmy szereg działań mających na celu propagowanie troski o nasze zdrowie psychiczne

czytaj dalej na temat: ZDROWIE PSYCHICZNE

CZYSTE POWIETRZE

Utworzono dnia 09.10.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowanym  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dobrej wydaje zaświadczenia o dochodzie konieczne do złożenia wniosku o dotację ,, Czystę powietrze ".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Wiatraki 13
62-730 Dobra

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

tel. 63 2799962 , 2798001

 

czytaj dalej na temat: CZYSTE POWIETRZE

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Utworzono dnia 02.10.2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

 informuje o możliwości składania wniosków na pomoc w formie dożywianie dzieci w szkole                                                                                                             do grudnia 2020r.                                                                                                                                                                                                                                   Wnioski można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej                                                                                                                             od poniedzialku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.                                                                                                                                                          

Pomoc będzie poprzedzona wywiadem środowiskowym, do którego należy dołączyć                                                                                                                  dokumenty poświadczające dochód „ netto” rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie                                                                                                         wniosku oraz inne dokumenty  potwierdzające trudną sytuację rodziny.

Kryterium dochodowe kwalifikujące rodzinę do przyznania pomocy w formie dożywiania                                                                                                        dziecka w szkole nie powinno przekroczyć kwoty 792,00zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Dodatkowych informacji mozna uzyskać pod numerem telefonu

63 279 80 01 , 519693468

ŻYCZENIA DLA SENIORÓW

Utworzono dnia 01.10.2020

Drodzy Seniorzy!

To właśnie Wy, Drodzy Seniorzy, jesteście dla nas ważni.

Doświadczenie i mądrość życiowa, którymi dzielicie się z młodszymi pokoleniami, są nie do przecenienia.

Dzisiaj 1 października obchodzimy wyjątkowe święto, Wasze święto, czyli Międzynarodowy Dzień Seniora;) 

Z tej okazji chciałabyśmy moi kochani Seniorzy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:

"z dumą przyznaj się do wieku, bo wiek świadczy o człowieku:

ogrom wiedzy, doświadczenia, godny jest pozazdroszczenia.

Każdy dzień witaj z radością, darz swych bliskich szczerą miłością.

Przez życie idź z uśmiechem, stawiaj czoła górą wysokim".

 

Dziękujemy Wam, że jesteście!;) Praca z Wami to dla nas czysta przyjemność ;)

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ;)

ŻYCZĄ

PRACOWNICY 

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ

czytaj dalej na temat: ŻYCZENIA DLA SENIORÓW

POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Utworzono dnia 29.09.2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że od dnia 1 październik 2020roku można pobrać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

Skierowania należy składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej w terminie od 1 do 30 października 2020r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny