Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 23.01.2017

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

W dniu 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie  pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,

tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13 można   składać  wnioski o unijną pomoc żywnościową.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1268,00zł
 • Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028,00zł

 

Dodatkowo należy spełniać jedną z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Wnioski o unijną pomoc żywnościową dostępne są  w załączniku oraz do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej .

PROJEKTY UNIJNE

Utworzono dnia 29.06.2016

UWAGA KONKURS!


ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA
OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM!


Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja


Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zachęca m.in.:


 - ośrodki pomocy społecznej,

-  powiatowe centra pomocy rodzinie,

-  gminy i powiaty, fundacje,

-  stowarzyszenia, kluby i centra integracji społecznej,

-  zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty
   ekonomii społecznej,

-  instytucje szkoleniowe,

- agencje zatrudnienia,instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego,
 

do zgłoszenia projektów
do konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16
PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKORZYSTAJ!

Informacje o terminie naboru
projektów oraz regulamin konkursu
znajdziesz na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
tel. 61 846 38 23


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

czytaj dalej na temat: PROJEKTY UNIJNE

BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

Utworzono dnia 12.05.2016

„JESTEŚMY BY SŁUŻYĆ CI POMOCĄ” - BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

 

Dnia 11 maja 2016 roku bus „500 plus” zawitał do Dobrej.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej trzy panie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Poznania udzielały zainteresowanym informacji na temat „Programu Rodzina 500 plus”. Rozdawane były również gadżety promocyjne programu.

Od dnia 1 kwietnia można ubiegać się o świadczenie wychowawcze w ramach programu.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Wiatraki 13.

Do dnia 11 maja 2016r przyjęliśmy 438 wniosków , które na bieżąco weryfikujemy i wydajemy decyzje administracyjne. Wypłaciliśmy już część świadczeń na kwotę 92 000,00 zł.

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze osoby, które jeszcze tego nie uczyniły.

 

 

czytaj dalej na temat: BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 05.04.2016

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Asystent Rodziny będzie pełnił dyżur w

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Dobrej w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00 - pok.nr 5

 
czytaj dalej na temat: DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Świadczenie wychowawcze 500+

Utworzono dnia 11.03.2016

 

Świadczenie wychowawcze - rodzina 500+

 

czytaj dalej na temat: Świadczenie wychowawcze 500+

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Utworzono dnia 09.03.2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

czytaj dalej na temat: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

RODZINA 500+

Utworzono dnia 01.03.2016

 

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” Program „Rodzina 500 plus”

czytaj dalej na temat: RODZINA 500+

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny