Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

STYPENDIUM SZKOLNE

Utworzono dnia 05.07.2019

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

czytaj dalej na temat: STYPENDIUM SZKOLNE

świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+)

Utworzono dnia 24.06.2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+) będzie można składać w następujący sposób:

- od 01.07.2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;

- od 01.08.2019r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej,

pokój nr 4

 

czytaj dalej na temat: świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+)

POMOC OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU

Utworzono dnia 04.06.2019
Państwowy Fyndusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych realizuje  program 
 ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu ''

 

 

 

czytaj dalej na temat: POMOC OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU

PROGRAM ,, POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU "

Utworzono dnia 25.01.2019

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dobrej realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

Ponadto w ramach programu udziela się wsparcia osobom dorosłym spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola info rmuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

 

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Utworzono dnia 25.01.2019

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

Obowiązujący wniosek wraz z oświadczeniami w załącznikach.

czytaj dalej na temat: ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Zmiany kryterium z pomocy społecznej i swiadczeń

Utworzono dnia 01.10.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.z 2018r.poz.1358) wprowadza nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1. Kryteria Dochodowe

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.

- dla osoby w rodzinie -w wysokości 528 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- maksymalną wysokość zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.

3. Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2018r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz U z 2018 poz 1497) wprowadza kwoty:

- zasiłek pielergnacvyjny - 184,42zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00zł

Kwota dochodu z gospodarstwa rolnego  przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500 plus - 283,25zł

 
czytaj dalej na temat: Zmiany kryterium z pomocy społecznej i swiadczeń

POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Utworzono dnia 16.07.2018

PODPROGRAM 2017 – efekty

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Letnia Akademia Liderów

Utworzono dnia 16.07.2018

Letnia Akademia Liderów

Lato to dobry czas na wypoczynek, ale też na inwestycję w siebie. Wykorzystaj szansę i zgłoś się do Letniej Akademii Liderów!

czytaj dalej na temat: Letnia Akademia Liderów

RODO

Utworzono dnia 12.06.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 
czytaj dalej na temat: RODO

PROGRAM ,, DOBRY START ''

Utworzono dnia 12.06.2018

Program "Dobry Start"

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

 

czytaj dalej na temat: PROGRAM ,, DOBRY START ''

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny