Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:54

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:54

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:53

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27. 30b, 30 c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:52

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego sie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochcodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:42

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:40

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:39

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:38

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:38

Oświadczenie członka rodziny o wielkosci gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:38

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niz 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku wychowawczym

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:35

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:34

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:33

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Utworzono dnia 10.03.2015, 11:32

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny