Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

Utworzono dnia 09.02.2017
Czcionka:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w  roku 2017  nie przewidziano środków  przeznaczonych  do przekazania  gminom na wykonanie  zadań  zleconych z zakresu  administracji rządowej  realizowanych przez gminę, tj. ustalania prawa i wypłaty  pomocy pieniężnej  kombatantom, ofiarom represji  i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających  z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r.  o kombatantach oraz  niektórych  osobach będących  ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1255).

          Kombatanci i inne osoby uprawnione  znajdujące się  w trudnej  sytuacji mogą zwrócić  się o pomoc  pieniężną  bezpośrednio  do Szefa Urzędu  do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych .Wzór wniosku  o przyznania pomocy  pieniężnej  ze środków  budżetowych będących  w dyspozycji  Szefa Urzędu oraz szczegółowe  informacje  dotyczące  procedury wnioskowania  o pomoc są  opublikowane  na stronie  internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl.

          Ponadto , w  związku z wynikającym z postępującego wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego  uprzejmie  prosimy o zwrócenie  szczególnej uwagi na art.18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r.  o kombatantach…, który stanowi , że  „ kombatanci i inne osoby uprawnione  korzystają z  pierwszeństwa  do środowiskowej opieki socjalnej  w miejscu zamieszkania , w uzyskaniu miejsc  w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów „ ,  a także  art.47 c o art.57 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku , poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych, które stanowią ,iż  kombatanci uprawnieni są do korzystania  poza kolejnością  ze świadczeń  opieki zdrowotnej oraz  z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,  jak również  do przyjęcia  przez lekarzy specjalistów  bez skierowania  od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń  opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia . W przypadku gdy udzielenie świadczenia  nie jest możliwe  w dniu zgłoszenia , świadczeniodawca powinien wyznaczyć  inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzenia  przez  niego listy oczekujących.  Świadczenie  z zakresu  ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej nie może być  udzielone  w terminie  późniejszym niż  w ciągu 7 dni  roboczych od dnia  zgłoszenia.

          Istotnym uprawnieniem , jakie posiadają  kombatanci , jest także prawo do nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w oparciu  o przepisy ustawy  z dnia  5 sierpnia  2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz  edukacji  prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255).

          Urząd, podejmując  działania  na rzecz środowiska kombatanckiego, w dniu 3 stycznia  br. Podpisał porozumienie  z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie  Korpusu Weteranów  Walki o Niepodległość  Rzeczypospolitej będą  mogli wypoczywać  w podległych  COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie –Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą  mogli korzystać   z Ośrodków Przygotowań  Olimpijskich na specjalnych, profesjonalnych warunkach. Dlatego zwracam się z prośbą  do Szanownych  Państwa  o przekazanie , w miarę możliwości,  powyższych informacji zainteresowanym kombatantom – członkom Korpusu Weteranów  Walki o Niepodległość  RP. Szczegóły i dokumenty do pobierania  znajdują się  na stronie internetowej Urzędu.

         Jednocześnie  uprzejmie informuję, że od dnia 31 sierpnia  2015 roku  Urząd do Spraw  Kombatantów  i Osób Represjonowanych realizuje  ustawę  z dnia 20 marca 2015 roku  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych  (Dz.U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.) Osoby uprawnione  na podstawie  tej ustawy mogą  ubiegać się  o przyznanie  przez Szefa Urzędu  do Spraw kombatantów  i osób Represjonowanych świadczenie pieniężnego  i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania  statusu działacza  opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad  ubiegania się o ww. świadczenie  i pomoc znajdującą się na stronie  internetowej  Urzędu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę ,że zarówno świadczenie  pieniężne , jak i pomoc pieniężna  udzielane przez  Urząd nie podlegają  opodatkowaniu i nie są  traktowane jako dochód  zarówno w rozumieniu  ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy  o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy  o działaczach …. Osobie uprawnionej  przysługuje  prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej ,  w tym w uzyskaniu miejsca  w domu pomocy społecznej,  a zgodnie  z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny  może udzielać   pomocy  osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień  komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

    

                                                                                          

        

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny