Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiany w dodatku węglowym

Utworzono dnia 26.09.2022

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje o nowelizacji dodatku węglowego z dnia 20 września 2022r.

Od tej daty obowiązuje ona również wnioski o dodatek złożone przed aktualizacją ustawy.

Kiedy będzie wypłacany dodatek węglowy?

Mocą znowelizowanych przepisów prawa urzędnicy mają obecnie dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy.

Ważne! Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022r. do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie ?

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

W nowelizacji ustawy dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”

Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny