Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Utworzono dnia 17.01.2023

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej  informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci w szkołach z terenu Gminy Dobra

  mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w okresie trwania roku szkolnego .

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł (200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

  złożyć wniosek o dożywianie. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy - druk zaświadczenia znajduje się na stronie www.kaweczyn.naszops.pl, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego;
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz płatniczy;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  telefonów

63 279 80 01, 519693468, 514115873

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny