Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

projekt „Usługi indywidualnego transportu door to door” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Utworzono dnia 28.04.2022

 

Gmina Dobra realizuje projekt „Usługi indywidualnego transportu door to door” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 514 480,00 zł., w tym wkład funduszy europejskich to 433 603,74 zł.

 

Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Dobra bezpłatnych usług indywidualnego transportu door to door.

Planowane przez Gminę Dobra uruchomienie świadczenia usługi transportowej wynika
z potrzeby zapewnienia transportu najbardziej potrzebującym mieszkańcom do miejsc aktywizacji społeczno-zawodowej, jak np. ośrodków rehabilitacyjnych, urzędów czy innych instytucji.

Usługi realizowane będą przy pomocy pojazdu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych (9-osobowy minibus). W ramach działań projektowych pełnoletni mieszkańcy Gminy Dobra będą mogli skorzystać z indywidualnego dowozu bezpośrednio z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, mając możliwość pomocy asystenta dla osób niepełnosprawnych. Realizacja usług przyczyni się do podniesienia poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem, w szczególności mających problem z mobilnością.

Zakres rzeczowy projektu umożliwiający realizację usługi transportowej obejmie następujące działania:

-zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

-zatrudnienie personelu merytorycznego: kierowcy busa i dyspozytora/asystenta kierowcy,

-finansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

Efekty projektu:

-liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę transportową dla osób
 z ograniczoną mobilnością: 1

-liczba uczestników/uczestniczek usługi transportowej wynikająca z przeprowadzonej
 diagnozy: 100

-liczba uczestników/uczestniczek potrzebujących asysty: 15.

Okres realizacji I fazy projektu: 01.01.2021 r.-31.12.2022 r.

Okres trwałości projektu: 01.01.2023 r.-31.10.2024 r. finansowany ze środków własnych gminy.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny