Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWENJ”- edycja 2023

Utworzono dnia 26.10.2022

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

1.Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja  2023  ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym ,której adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

      2)  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) w stopniu znacznym lub

b) stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..

3. Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego, dla uczestnika programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy );
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Co ważne, usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)         posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)         posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)         wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

4. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

5. Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do

Program :Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2023”

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Karty zgłoszenia do Programu  przyjmują   pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w godz. od 7.30 do 15.30.  Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@dobra24.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pod numerem telefonu 632798001 , 570722922

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny