Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DODATEK ELEKTRYCZNY

Utworzono dnia 01.12.2022

Już można składać wnioski o dodatek elektryczny!

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością

zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ,

- papierowo w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ,ul. Wiatraki 13 , 62-730 Dobra od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  telefonów

63 279 80 01, 519693468, 514115873

Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych można składać  od dnia 1.12.2022 do dnia 1.02.2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 1.02.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

LINK DO STRONY  MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny